Diversitat d'activitat

La diversitat d'activitats que es realitzen al centre de dia dona la possibilitat de participació i adaptació de tots els perfils.

19-09-2022

TARRAGONA