Atenció individualitzada

L'atenció individualitzada és molt important tant com per als residents com per als treballadors.Es una forma que els residents confín amb els treballadors i tinguin seguretat amb ells.

15-09-2022

TARRAGONA