Activitats en grup!

Moltes usuàries gaudeixen amb jocs de memòria i altres amb encaixables.. el més important és que passen bones estones juntes i mantenint-se actives! 

14-09-2022

PARC SERENTILL