Activitat sensorial

A les fotografies podem veure el Sergio en una de les activitats amb pilotes de bobath. Al principi estava només tocant la pilota amb les mans i recolçant-se amb els colces una mica en ella, però enseguida, sense dir-li res, es va aixecar i va demanar amb els gestos i la mirada estirar-se sobre la pilota. El somriure que feia no tenia preu, si fos per ell s'hagués quedat molts minuts més allà estirat.

09-09-2022

CERDANYOLA