Gimnàs

Una sessió de gimnàs per mantenir-nos en forma. On treballem la coordinació.

05-09-2022

LA BORDETA