A trasplantar!

Se'ns han quedat els cossiets petits i avui hem solucionat el problema.

30-08-2022

LA SÉNIA