La CEPTA premia 52 empreses per la seva feina en la recuperació de la Nit de l'Empresari

Reconeixement CEPTA 2008 a L'Onada Serveis, en la categoria de Responsabilitat Social pel seu projecte "Un Tomb per la Vida". 

30-03-2009

L'ONADA SERVEIS