Estimulació sensorial

Una eina de teràpia mitjançant elements visuals, auditius i tàctils.

14-08-2022

LES BORGES BLANQUES