Dictat

Fem dictat un dia a la setmana per a mantenir caligrafía, atenció i a més estimular cognitivament als usuaris i usuàries del nostre centre

12-08-2022

VINARÒS