VISITES FAMILIARS

A l'estiu, tot i les vacances, les visites continuen al centre. Companyies esperades i molt profitoses. La visita del famimiars en fa agafar forces per a tota la setmana!

10-08-2022

CERDANYOLA