Exercici físic i càlcul, dos en un

Jugar amb el dau és fàcil , el complicat es suma "de cap" els punts que hem tret.

01-08-2022

CASC ANTIC