Tarda de dòmino

Els usuaris. Els hi agrada molt jugar al dòmino, ja que és una activitat que per ells és molt important, i recorden bons moments.

28-07-2022

TARRAGONA