DIA DE LA AMISTAD

Amb motiu de la cel.lebració del día Internacional de l'amistat, vam fer una festa amb la participación de AME, els professionals que realitzen l'activitat de moviment expressiu, a la nostre piscina. podreu veure els videos al Instagram I Facebook. Un matí plé d'al.legria, música I molta diversió.

27-07-2022

CERDANYOLA