Activitats individualitzades

Quan es va fer el PAI el sr. José ens va manifestar que ell necessitava mantenir actives les llengues que durant tota la vida laboral havia utilitzat... I així ho hem fet. Cada setmana té la seva classe amb la llengua que es parla a França.

27-07-2022

TORTOSA