Treballem la Concentració

Aquestes activitats són les que més agraden als usuaris del centre ja que través de la pintura estem treballant al mateix temps la concentració.

22-07-2022

TARRAGONA