CONEIX EL SERVEI DE TALLER FÍSIC-BIO-PSICO-SOCIAL

Aquest servei va dirigit a persones majors de 65 anys que siguin vàlides o amb baixa dependènmcia. S'ofereixen 3 o 5 dies a la setmana, un mínim d'1h diària, espais d'estimulació física i cognitiva per a la realització d'activitats. 

19-07-2022

ALCANAR