Pintor que pintas con amor!

Amb la pintura desenvolupem multiples i variades capacitats, entre elles tenim: l'autoestima, els beneficis per al cervell, la salut mental, millora la psicomotricitat, la diversió i la comunicació

05-07-2022

LA RÀPITA