Activitats individualitzades

En el centre de dia realitzen i gaudeixen tant les activitats grupals com individualitzades #mantenir-nos actius és important#

04-07-2022

LA RÀPITA