Activitats amb la tablet

L'ús de les noves tecnologies cada cop es més freqüent, ens aporta entreteniment, estimulació cognitiva, millora de la comunicació, i facilita les relacions amb el nostres. L'Antonio n'hi fa ús a diari, es una eina molt divertida que l'acompanya en el seu dia a dia.

01-07-2022

LA RÀPITA