Treball en equip

L'hort, és un espai on es dona vida a les plantes i on es treballa el companyerisme, la cura y el vincle entre companys i companyes, i per suposat, el vincle amb la naturalesa i les plantes. Aprendre a cuidar d'altres essers vius també és aprendre a ciudar d'un mateix/a.

29-06-2022

CERDANYOLA