Activitats ocupacionals

Dur a terme les activitats de la vida diària és molt important perquè ells no perdin els seus costums.

29-06-2022

TARRAGONA