TRIA I REMENA

les lletres que anem trobant ens inspiren mots que desvelen emocions, desotjos o gustos.

21-06-2022

CASC ANTIC