Gimnàs

Assisteixen a una sessió de gimnàs per mantenir-se actius.

20-06-2022

LA BORDETA