El Comitè d'Igualtat arrenca amb molta força!

L'Onada Serveis té, com un dels seus pilars fonamentals, la missió d'extendre la igualtat en tots els plànols de la seva plantilla. En aquests moments, hem començat a treballar amb el 3r Pla d'Igualtat.  

El comité és format per un grup igualitari entre representants del personal i representants d'empresa i recollint la proporció entre homes i dones de la seva plantilla, així, doncs, tenim una mostra representativa de L'Onada Serveis actual.

Com bé sabeu, heu participat en els darrers dies en una enquesta amb la que el comitè volia coneixer la situació actual que tots nosaltres vivim vers la igualtat de la nostra empresa. 

Així que, amb tota aquesta feina feta, el comitè engega la fase de treball intensiu per a poder arribar a un nou conveni que s'adeqüi a la realitat d'aquest 2022. 

Hem treballat, seguim treballant, i sempre treballarem! 

18-06-2022

COMITÈ D'IGUALTAT