Taller de pintura

Han pintat flors amb pintura, on han estimulat la creativitat i han gaudit del taller.

13-06-2022

LA BORDETA