Estimulació cognitiva

Es treballa les pràxies visoconstructives, que és la capacitat de planificar i realitzar els moviments necessaris per organitzar una sèrie d'elements a l'espai per formar un dibuix.

09-06-2022

LA BORDETA