Dinàmica grupal

Les dinàmiques grupals amb teràpia grupal ens serveixen per augmentar l'empatia i millorar la convivència.

02-06-2022

UDF L'AMETLLA DE MAR