Psicomotricitat fina

La psicomotricitat fina es treballa la coordinació visomotriu i la concentració. Es treballen els moviments i és important estimular-la.

26-05-2022

LA BORDETA