Activitats quotidianes

Des de l'àrea ocupacional es treballa per mantenir aquestes capacitats i promoure el màxim grau d'autonomia.

24-05-2022

LA BORDETA