Memòria: treballem funcions executives

La nostre psicòloga ens ha preparat uns exercicis per treballar les funcions executives.

Hem estat molt concentrats treballant les fitxes.

24-05-2022

SANT ANTONI (BARCELONA)