pintura

Hem pintat unes pales que ens ha demanat la Núria per fer jocs

23-05-2022

PARC DEL GUINARDÓ