Eina estimulant

És un joc de percepció visual, on es treballa la memòria i l'atenció.

19-05-2022

LA BORDETA