Executem diverses activitats!!

Com cada resident té unes aficions diferents, hi ha moments en què ens adaptem perquè passen una estona fent el que més els agrada o distrau...

Agraïm a tots els residents per la seva col·laboració!!!

18-05-2022

TARRAGONA