Activitats individuals

Apart de les activitats grupals, també es du a terme activitats individuals amb els residents per millorar l'atenció i per poder ajudar-los d'una forma diferent.

Agraïm la col·laboració de tots els nostres residents!!

12-05-2022

TARRAGONA