Complicitat

En Diversitat Funcional, segons els nivells d'afectació, les necessitats són varies. La complicitat dels ATEs amb els usuaris es importantíssima. Evitar la pèrdua de contacte amb la realitat exterior mitjançant un treball individualitzat, forma part dels objectius de PAI.

10-05-2022

CERDANYOLA