Passeijos individuals

Gaudim amb els passejos i mobilitzacions individualitzades tant amb el servei de fisioterapia com amb els nois de pràctiques de la EUSES.

06-05-2022

LA RÀPITA