Labors

Les activitats manuals ajuden a millorar l'estat físic de les persones, ens ajuden a prevenir o a reduir enfermetats com l'artrosis, ja que milloren el moviment de les mans evitant que perdin força i movilitat.

05-05-2022

TORTOSA