Gimnàstica grupal!!!!

Qualsevol moment és  bo per poder estar en forma es per aquest motiu que tots els nostres residents cada dia realitzen diferents tipus d'exercicis.

 

Agraïm la col·laboració  de tots  els nostres residents. 

04-05-2022

TARRAGONA