Activitats intergeneracionals.

Ja comencen les activitats intergeneracionals a Parc Serentill. Desprès de dos anys, es reinicia el servei a la comunitat de l’ institut Pompeu Fabra.  Els alumnes de 4 d’ ESO  faran acompanyaments individuals  i activitats estimulatives a persones que viuen a la residència o acudeixen al CD.  Unes trobades molt enriquidores i gratificants per tothom.

27-04-2022

PARC SERENTILL