Verge de Montserrat

Avui es el día de la verge de. Montserrat. Comencem el matí dedicant l'activitat a la "Moreneta". Felicitats a totes les Monserrats!!!

27-04-2022

SANT ADRIÀ DEL BESÒS