Dictat/conversa

Avui hem fet tallers d'escriptua i de conversa, cadascú en espais diferents aprofitant el temps de la millor manera

25-04-2022

SANT ANTONI (BARCELONA)