Conèixes la nostra Recepció?

Oscar Pascual es l'encarregat de la nostra recepció, una tasca molt propera tant amb els familiars, treballadors i residents. Gestiona tota l'administració de l'Onada la Ràpita. 

12-04-2022

LA RÀPITA