Recollim

Aquest matí a l'activitat d'hort, recollim lo plantat. Reguem i cuidem del nostre hortet.

25-03-2022

CERDANYOLA