Cinta Pascual presenta el Model de L’Onada “L’Art de Cuidar”

La directora general de L'Onada Serveis, Cinta Pascual, va presentar el model de L'Onada als diversos equips de professionals de la Residència Mossèn Vidal i Aunós. En el seu discurs, la directora va parlar del Model de L’Onada “L’Art de Cuidar”. Un dels pilars bàsics d'aquest model és el PAI (Pla d'Atenció Individualitzada), que es tracta d'adequar les cures per cada persona de forma individualitzada, amb la implicació de tot l'equip especialista i de la família. Cinta Pascual va parlar dels valors ètics que ens mouen, que estan recollits en un codi ètic publicat en el llibre "L'ètica en les institucions geriàtriques".

Cada persona és el centre i l'aposta per millorar-li la qualitat de vida és clara. La qualitat i la comoditat a l'hora d'ingerir aliments és prioritària per a l'atenció de les persones residents, per la qual cosa, els menús diaris ofereixen diverses opcions per escollir, a més de la possibilitat de texturitzar qualsevol plat. Aquest model ha suposat dos premis Nutrisenior, una convocatòria nacional que reconeix les pràctiques saludables i innovadores en matèria d'alimentació. L'Onada Serveis treballa amb altres eines ACP (Atenció centrada en la persona), com la validació i altres pràctiques per treballar amb persones amb demència i la cultura de la no contenció ni físiques, ni químiques).

L'aspecte emocional de les persones és tan important com el físic. Cinta Pascual va explicar el projecte 'Somnis Vius', que s'està potenciant des de tot el conjunt del grup: es tracta de fer realitat desitjos que les persones usuàries tenen ganes de complir durant els darrers anys de la seva vida. Professionals i família es bolquen per trobar els recursos per fer-los realitat. Aquest projecte forma part de l’estratègia basada en ACP de Bones Pràctiques, Pràctiques Bones, que L’Onada Serveis està duent a terme.

L'Onada Serveis aposta per potenciar la formació i especialització a través del programa Excellence: tres nivells de formació, l'assoliment del quals suposa un grau d'excel·lència superior en el servei, a més d'una retribució extra anual per a la persona professional. Així mateix, L'Onada Serveis disposa del Comitè Tecnològic, un òrgan que funciona de forma transversal i treballa per utilitzar la tecnologia per millorar el servei, la feina dels professionals i, finalment, el benestar de les persones.

La mateixa tarda de dilluns, la direcció general va tenir la primera reunió de treball amb les famílies de les persones usuàries. Aviat se les convocarà a una trobada per presentar el Model de L’Onada “L’Art de Cuidar” i escoltar les seves propostes.

Va ser una benvinguda mútua entre les persones professionals de la residència i l'equip de L'Onada Serveis, que a partir d'ara treballarem en una mateixa direcció.

23-03-2022

LA BORDETA