SUPERMERCAT

Una de les sortides que més agraden son les "excursions" al supermercat. Podem comprar allò que ens bé de gust o necessitem per fer pícnic. Una activitat normal del dia a dia que ens ajuda a la nostre integració.

15-03-2022

CERDANYOLA