Activitats individuals

Durant les estones d'oci no perdem el temps i ens mantenim actives amb activitats psicoestimulatives i de motricitat fina. 

 

No parem!!!!!!!

14-03-2022

DELTEBRE