Pintura

Hem pintat amb la tècnica de l'estargit amb esponja i amb uns resultats fantàstics

01-03-2022

PARC DEL GUINARDÓ