Habilitats

Al centre, realitzar activitats on es potenciïn les habilitats cognitives com la lecto-escriptura és important i es treballa objectius de Pai. Donem sentit al que fem.

24-02-2022

CERDANYOLA