Treball en equip

A la feina interdisciplinària del PAI, treballa conjuntament tot l'equip multidisciplinari. L'objectiu : el benestar de la persona

18-02-2022

CERDANYOLA