XERRADES INTERGENERACIONALS

La importància de les relacions intergeneracionals en col·laboració amb la marató 2021! Considerem necessari crear un espai enriquidor de trobada entre diferents generacions, ja que s'estableix una dualitat en la qual totes dues parts s'enriqueixen. Per a les persones majors suposa compartir amb joves i nens, espais i activitats, acostant-se a la seva identitat, costums, personalitat, una manera de ser pròpia, amb pensaments i maneres d'actuar a partir dels quals, i davant diferents situacions, els joves els transmeten dinamisme, alegria i també intercanvi d'inquietuds. Tot això i més hem fet aquesta setmana des del nostre centre. Deixem aquí una petita mostra.

18-11-2021

L'ALDEA